Všechno zboží skladem na prodejně. Přijeďte se podívat.

Reklamační řád

Provozovatel: Petr Matějček se sídlem Pod Kolibou 616, Kaznějov.

Provozovna: Plzeňská 47, Kaznějov, 331 51
Tel.: 373 33 28 31
IČO: 617 72 542
DIČ: CZ6910082047

Provozovatel je registrován u Obecního živnostenského úřadu MÚ Kralovice pod č.j. 5/118/95 ze dne 4.9.1995.

 1. Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a zkontrolovat a nejpozději do tří dnů od jeho doručení oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady.
 2. Zjištěné vady v dodávce oznámí kupující prodávajícímu buď e-mailem obchod@cemos.cz nebo písemně na adresu provozovny. Ve svém oznámení musí kupující přesně uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny, kdo vady uplatňuje, identifikaci dodávky (číslo faktury) a kontaktní údaje.
 3. Kupující má také možnost oznámit vady a zboží reklamovat osobně, v pracovní dny od 8:00 do 18:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin v provozovně CEMOS Kaznějov.
 4. Při reklamaci zakoupeného zboží je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak je převzal od prodávajícího. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou e-mailových nebo SMS zpráv na adresu či telefon uvedené kupujícím. V případě, že kupující požaduje zasílání informací na jinou adresu, musí tuto skutečnost uvést v oznámení o reklamaci. Nevíte přesně, jak reklamaci vyřídit? Kontaktujte nás na naší e-mailové adrese: obchod@cemos.cz nebo na tel. čísle naší provozovny: 373 332 831.
 5. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat, zejména aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno (v případě nemožnosti opravy) za zboží nové anebo může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny (při třech shodných nebo čtyřech různých závadách).
 6. Prodávající bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a reklamovaného zboží reklamaci vyřídí nebo podá kupujícímu zprávu o průběhu vyřizování jeho reklamace.
 7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.
 8. Spor lze řešit i mimosoudně, dozorčí orgán: www.coi.cz, Česká obchodní inspekce, Inspektorát pro Plzeňský a Karlovarský kraj, Houškova 661/33, 326 00 Plzeň

Reklamace telefonů

Reklamované mobilní telefony včetně všech níže popsaných náležitostí zašlete na adresu naší provozovny: CEMOS Petr Matějček, Plzeňská 47, 331 51 Kaznějov, odkud budou bezprostředně odeslány do příslušného autorizovaného servisu. Před odesláním reklamace nás, prosím, předem kontaktujte (e-mailem: obchod@cemos.cz či telefonicky: +420 373 332 831)

BRITEX – CZ, s.r.o.
Váš servisní partner značek:
Samsung, Huawei, LG, Honor, Apple, Alcatel, BlackBerry, ZTE, Vodafone
Adresa pro doručení zásilky do servisu:
Kladno, Milady Horákové 125, 27201, www.britex.cz.
Jediný servisní partner pro zařízení Apple iPhone, autorizovaný českými operátory: O2, T-Mobile a Vodafone.

ADART COMPUTERS s.r.o.
Váš servisní partner značek:
Aligator
Adresa pro doručení zásilky do servisu:
Sokolovská 161, 180 00 Praha 8, telefon: 284810264, 242447433 v hlasové nabídce stiskněte „2" e-mail: adart@adart.cz, www.adart.cz

C.P.A. CZECH s.r.o.
Váš servisní partner značek:
MyPhone, CPA Halo, Allview, Emporia
Adresa pro doručení zásilky do servisu:
U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice - Stará Čivice, e-mail: cpa@cpa.cz
V provozu od 9:00 do 15:00 v pracovní dny, osobní příjem/výdej reklamací není možný z provozních důvodů, servis@cpa.cz, www.cpa.cz

JABLOCOM s.r.o.
Váš servisní partner značek:
Jablocom
Adresa pro doručení zásilky do servisu:
Servis, V Nivách 12, 466 01 Jablonec nad Nisou, Telefon: +420 725 251 140, www.jablocom.cz

VSP DATA a.s.
Váš servisní partner značek:
Apple, Brother, CAT, Coolpad, Cubot, Epson, eStar, Evolveo, GSmart, HTC, Kodak, Meizu, MiO, Nextbook, Nikon, Nubia, Samsung, Xiaomi
Adresa pro doručení zásilky do servisu:
Service Park, Průmyslová 1181, 391 02 Sezimovo Ústí II více na: http://web.vspdata.cz/sberna-mista

ARVATO SERVICES k.s.
Váš servisní partner značek:
Lenovo, Nokia, Microsoft, Moto, Sony
Adresa pro doručení zásilky do servisu:
Osvobození 535, 273 03 Stochov, web: www.arvato-services.cz

Do reklamace se posílá mobilní telefon pouze s nejnutnějším příslušenstvím (bez SIM karty, paměť. karet, pouzder apod.) společně s potvrzeným záručním listem nebo originál dokladem o nákupu s vyznačeným IMEI. K zásilce musí být přiložena opravenka, která obsahuje identifikaci telefonu (značku, model, IMEI, posílané příslušenství), podrobný popis závady a adresu zákazníka (s telefonním a e-mail spojením). Přístroj nesmí nést známky mechanického poškození a nesmí být zasažen vlhkostí – v těchto případech nebude záruka uznána. Před odesláním přístroje do reklamace zálohujte z přístroje všechna důležitá data. Je-li v přístroji aktivován bezpečnostní kód, je nutné jej do opravenky rovněž uvést.

Ostatní zboží tj. reklamované příslušenství telefonů doručte na naši adresu. Do zásilky nezapomeňte přibalit kopii dokladu o koupi, popis závady a vaše kontaktní údaje. Zásilku označte „REKLAMACE“.

Záruční lhůta je u mobilních telefonů poskytována v délce 24 měsíců (u příslušenství je uplatněna délka životnosti) od data prodeje vyznačeného v záručním listu nebo na prodejním dokladu. 

Reklamace kol, součástek, doplňků a příslušenství, oblečení a obuvi

Veškerý tento sortiment zasílejte na adresu naší provozovny, zásilku označte „REKLAMACE“. Reklamované zboží musí být čisté (umyté, vyčištěné, vyprané). Při reklamaci části kola stačí poslat pouze reklamovanou součástku, pakliže není celé kolo nutné k tomu, aby se vada na součástce projevila. Záruka je poskytována na námi prodaná kola, díly, doplňky a oblečení 2 roky od data prodeje vyznačeného v záručním listu nebo na prodejním dokladu. Uplatnit ji lze na vady materiálu, vady vzniklé vinou výrobce nebo nedokonalým technickým zpracováním. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením při běžném užití výrobku. Životnost výrobku závisí na způsobu používání a údržby.

Záruka vrácení peněz

Jestliže bezprostředně po obdržení zboží zjistíte, že vám z jakéhokoliv důvodu nevyhovuje, máte možnost ho v souladu s § 1820 a § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku právo bez uvedení důvodu vrátit a budou vám do 14-ti dnů od doručení vráceného zboží zaslány peníze zpět, včetně částky za dopravu. 

Podmínkou vrácení peněz je:

 1. Zboží musí být naprosto neporušené, pokud možno v originálním obalu, dobře zabalené, schopné dalšího prodeje. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.
 2. Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
 3. Přepravné za vrácené zboží je hrazeno kupujícím. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou, dobírkou nebude přijato. Zásilka, ze které není patrné, proč k nám byla zaslána, bude vrácena odesílateli. Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Provozovatel provozující tento virtuální obchod nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním e-shopu v rozporu s nákupním a reklamačním řádem.

Formulář pro odstoupení od smlouvy je ke stažení zde

×

Splátková kalkulačka ESSOX